หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์ Forex ที่ต้องรู้

หน่วยงานกำกับโบรกเกอร์ Forex มีหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีข้อกำหนดแตกต่างกัน การทำความรู้จักกับโบรกเกอร์ Forex จึงมีความจำเป็นที่ต้องรู้จักไว้ เราได้ทำการ list รายชื่อ หน่วยงานกำกับที่มีชื่อเสียงระดับโลกไว้ที่นี่

CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission

 • CySEC คือ หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex ของประเทศไซปรัส
 • CySEC มีกรอบการกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป และไปตามมาตรฐาน EU และ MiFID
 • CySEC ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสมัคร การให้การอนุญาติ ยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาต และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของโบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์สากล เพื่อการควบคุมและป้องกันการทุจริตทางการเงิน
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC มีการรับประกันชดเชยเงินสูงสุด 20,000 ยูโร ให้ลูกค้าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

Financial Conduct Authority (FCA)

 • FCA คือ หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex สหราชอาณาจักร จัดตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษ
 • FCA เป็นองค์กรสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่ใช้เงินของผู้เสียภาษีอากรสำหรับการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) และ MiFID
 • FCA ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท, โบรกเกอร์ Forex และหน่วยงานทางการเงิน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันอาชญากรรม ทำงานร่วมกับ Bank of England และ Prudential Regulatory Authority
 • FCA ควบคุมให้มีการรับประกัน เงินชดเชยของลูกค้าในกรณีโบรกเกอร์ล้มละลาย จำนวน 50,000 ปอนด์

Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

 • ASIC คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน ประเทศออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ASIC เปลี่ยนชื่อมาจาก Australian Securities Commission (ASC)
 • ASIC ทำหน้าที่กำกับดูแล บังคับใช้กฎหมายและควบคุมกฎหมายจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายบริการด้านการเงิน เพื่อรับประกันความปลอดภัยสำหรับนักลงทุน
 • ASIC จัดตั้งในปีค.ศ. 1989 จึงถือเป็นหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด อำนาจและขอบเขตของ ASIC ถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการลงทุน ประเทศออสเตรเลีย ค.ศ.2001

The Seychelles Financial Services Authority (FSA)

 • FSA คือ หน่วยงานบริการด้านการเงินของ Seychelles เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอิสระ
 • FSA จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงินและการตลาดปี 2013
 • FSA รับผิดชอบด้านบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารใน Seychelles
 • FSA มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตและควบคุมใบอนุญาต บังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแล การตรวจสอบและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจในภาคบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในSeychelles

The Financial Services Commission (FSC)

 • FSC คือ คณะกรรมการบริการด้านการเงิน Mauritius
 • FSC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลแบบบูรณาการสำหรับภาคบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและธุรกิจระดับโลก
 • FSC จัดตั้งขึ้นในปี 2001 ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตในภาคการเงิน
 • FSC อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงินปี 2007 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2005 พระราชบัญญัติประกันภัยปี 2005 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลปี 2012

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

 • FSCA คือ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดของสถาบันการเงินที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงิน สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตของกฎหมายภาคการเงิน รวมถึงธนาคาร บริษัท ประกันภัย กองทุนเกษียณอายุ
 • FSCA ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของตลาดการเงิน
 • FSCA ส่งเสริมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม เพื่อปกป้องลูกค้าทางการเงิน
 • FSCA ส่งเสริมการให้การศึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

International Financial Services Commission (IFSC)

 • IFSC คือ หน่วยงานกำกับดูแลใน Belize
 • IFSC ก่อตั้งปี 1999 โดยการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ
 • IFSC เป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต ให้กับผู้ให้บริการทางด้านการเงินนานาชาติ ซึ่งรวมถึงโบรกเกอร์, บริษัท, นายหน้าและผู้ให้บริการทางการเงินรายอื่น ๆ
 • IFSC ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ให้บริการด้านการเงินที่จดทะเบียน เพื่อส่งเสริมให้ Belize เป็นศูนย์บริการทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงควบคุมบริการทางการเงินระหว่างประเทศ

Securities Commission of The Bahamas (SCB)

 • SCB คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของ Bahamas
 • SCB เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นในปี 1995 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งถูกแทนที่ด้วยกฎหมายใหม่ โดยคำสั่งของคณะกรรมาธิการได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ปี 2011
 • SCB มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ปี 2011 (SIA) และพระราชบัญญัติกองทุนรวมการลงทุนปี 2003 (IFA)
 • SCB ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมกิจกรรมของกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์และตลาดทุน รวมถึงการบริหารพระราชบัญญัติผู้ให้บริการด้านการเงินและองค์กรปี 2000
WordPress PopUp Plugin